Kurs przeznaczony jest dla uczniów klasy I TATZ (gim) w r. szk. 2019/2020

prowadzący: Grażyna Litwin

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klasy 1TF gimn 2019/2020

prowadzący: Grażyna Litwin

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klasy I F (sp) w r. szk. 2019/2020

prowadzący: Grażyna Litwin