Kurs zawiera różnorodne zasoby przydatne w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz do zarządzania szkołą.