Kurs jest przeznaczony dla uczniów klasy I W po gimnazjum .