Kurs jest przeznaczony dla klasy I F/K (g) - grupa Joanny Muni