Kurs języka angielskiego przeznaczony dla klasy II TF/TA - grupa Joanny Muni